Hoppa till innehållet
FREE Shipping on orders over €50
FREE Shipping on orders over €50

Integritetspolicy

1. Om SEALSKINZ och denna sekretesspolicy

Denna sekretesspolicy beskriver hur vi samlar in personlig information, hur vi underhåller, använder, avslöjar och säkerställer den informationen och förstör information som inte längre behövs. Den ger också en del detaljer om din integritetsrätt tillsammans med våra allmänna rättigheter och skyldigheter och vårt uttalande i relation till den personliga information vi lagrar. Webbplatsen tillhandahåller information om och detaljer om SEALSKINZs produkter och tjänster, av vilka några finns att köpa online.

Användare måste registrera sina personliga uppgifter innan de köper varor från webbplatsen. Godkännande av SEALSKINZ-villkoren är en förutsättning för att kunna använda e-handelskomponenten på webbplatsen.

2. Personlig information som innehas av SEALSKINZ

Personlig information definieras i integritetslagen som information eller en åsikt (inklusive information eller åsikt som ingår i en databas), vare sig den är sann eller inte, och oavsett om den är registrerad i materiell form eller inte, som identifierar en person. Vi samlar endast in personlig information som är nödvändig för att hjälpa oss att tillhandahålla våra tjänster. I de flesta situationer tillhandahålls informationen vi samlar in om dig till oss direkt av dig, i syfte att köpa SEALSKINZ-produkter från webbplatsen.

I allmänhet håller vi register över en eller flera av följande typer av personlig information om användare av webbplatsen:

(a) information som identifierar dem, såsom deras namn, födelsedatum, adress, telefonnummer, e-postadress, namn på kortinnehavaren för kredit- eller betalkort och all annan information som tillhandahålls av dem, samt all information som tillhandahålls av dem om tredje part, såsom ett namn och leveransadress;
(b) kontotransaktionsinformation inklusive kredit-, debet- och kontouppgifter för alla köp som görs via webbplatsen;
(c) historisk kommentar angående alla konversationer mellan våra användare och SEALSKINZ. All information som samlas in krävs och används endast för våra affärsändamål.

3. Insamling av personlig information

SEALSKINZ kan samla in personlig information om dig på ett antal sätt, inklusive men inte begränsat till:

(a) direkt från dig, när du lämnar information online eller tillhandahåller information via telefon eller i dokument.
(b) någon annan form av information som lämnas till oss av dig eller någon annan person, t.ex. tredje part som skickar in ditt namn och din adress, som kontaktpunkt och/eller leveransadress.
(c) via agenter eller tjänsteleverantörer, via andra webbplatser eller via listor från andra källor både från andra företag och från andra offentliga dokument och via strategiska partners .

4. Användning av personlig information

Om du inte invänder kan denna information användas för att:

(a) kontakta dig;
(b) leverera dina inköpsorder till dig eller den angivna leveransadressen;
(c) utföra administrativa funktioner associerade med din inköpsorder, till exempel fakturering;
( d) utföra sekundära ändamål relaterade till det primära syftet med att utföra våra affärsfunktioner, såsom att tillhandahålla produkter som du köpt till dig;
(e) effektivt hantera dina konton och fortsätta vår verksamhet;
(f) bedöma, behandla och undersöka frågor och/eller klagomål från dig;
(g) uppdatera dina register;
(h) skicka nyheter, information om våra aktiviteter och allmänt reklammaterial som vi tror kan vara användbart för dig;
(i) övervaka vem som besöker webbplatsen eller använder tjänster som erbjuds på webbplatsen;
(j) profilera vilken typ av personer som kommer åt webbplatsen.

Om du inte vill att din personliga information ska användas på detta sätt eller för något annat specifikt ändamål kan du skicka e-post till oss i enlighet med detta.

5. Välj bort

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda all personlig information vi samlar in eller innehar om våra användare från missbruk och förlust, och från obehörig åtkomst, modifiering och avslöjande efter bästa förmåga.

Vi har fysiska, elektroniska och processuella skyddsåtgärder för att skydda din information som innehas av oss, och detta inkluderar bland annat att förhindra användare från att komma åt information som de inte behöver komma åt, genom att använda industristandardtekniker som brandväggar, virus skanningsverktyg och kryptering; genom att använda säkra nätverk vid överföring av elektroniska data; genom att öva på ett "clean desk statement"; och genom att tillhandahålla säker lagring av fysiska register. Dessutom kan SEALSKINZ välja att inte lagra kreditkorts- eller bankkontouppgifter när transaktionen har behandlats. Vi kan dock inte garantera säkerheten vid överföring.

Vi använder "cookies" som gör det möjligt för oss att övervaka trafikmönster och hjälpa dig mer effektivt om du besöker webbplatsen igen. En cookie identifierar dig inte personligen men den identifierar din dator.

Du kan ställa in din webbläsare så att den meddelar dig när du får en cookie och detta ger dig möjlighet att antingen acceptera eller avvisa den i varje enskilt fall. Vi kommer inte att sälja eller på annat sätt tillhandahålla din personliga information till en tredje part, eller göra någon annan användning av din personliga information, för något ändamål som inte är underordnat din användning av denna webbplats.

För att undanröja tvivel kommer personlig information inte att användas för något syfte som en rimlig person i din position inte skulle förvänta sig. SEALSKINZ använder säkra metoder för att förstöra eller avidentifiera all personlig information så snart lagen tillåter, förutsatt att informationen inte längre behövs av oss för något ändamål.

6. Rättigheter att avslöja personlig information

Vi kan behöva lämna ut personlig information till olika organisationer och/eller parter (såsom leverantörer av leveranstjänster, leverantörer av IT-tjänster, leverantörer av marknadsföringstjänster, marknadsundersökningsagenter, affärspartners och dotterbolag till SEALSKINZ från tid till annan för att hjälpa till oss för att tillhandahålla och marknadsföra våra varor och tjänster till dig.

I vissa fall kan vi behöva lämna ut personlig information till organisationer och/eller parter i ett främmande land där till exempel detta avslöjande eller överföring av personlig information är nödvändigt för att möjliggöra utförandet av våra tjänster (som tullavdelningar) och posttjänster). Sådant avslöjande kommer endast att ske för ändamål som är relaterade till det primära syftet för vilket din personliga information samlades in, och kommer inte att vara för något ändamål som du inte rimligen kan förvänta dig.

För alla andra syften krävs i allmänhet ditt samtycke före avslöjande av personlig information, men vi kan fortfarande använda eller avslöja den informationen om:

(a) vi meddelar dig därefter om den avsedda användningen eller avslöjandet och du inte invänder mot den användningen eller avslöjandet;
(b) vi anser att användningen eller avslöjandet rimligen är nödvändigt för att hjälpa en brottsbekämpande myndighet eller en myndighet som ansvarar för regeringen eller allmän säkerhet vid utförandet av sina uppgifter;
(c) vi är enligt lag skyldiga att avslöja informationen.

Vi kommer att bevara innehållet i alla e-postmeddelanden du skickar oss om vi tror att vi har det lagliga kravet att göra det.

Ditt e-postmeddelandes innehåll kan övervakas av oss för felsökning eller underhåll eller om någon form av missbruk av e-post misstänks. Personlig information som vi samlar in kan samlas in för analys men under sådana omständigheter skulle vi säkerställa att individer förblir anonyma. Om du ber oss att inte använda personlig information på ett visst sätt eller alls, kommer vi att vidta alla rimliga åtgärder för att följa din begäran.

7. Korrigering av information

Vi vidtar rimliga åtgärder för att säkerställa att all personlig information vi har är korrekt, fullständig och uppdaterad. Användare och andra individer bör uppdatera och underhålla sina kontaktuppgifter på sitt onlinekonto genom att logga in på webbplatsen med sina personliga inloggningsuppgifter och lösenord och komma åt deras kontoinformation.

8.Tillgång till information

Enskilda personer har rätt att begära tillgång till all personlig information som relaterar till dem som tidigare har tillhandahållits oss via denna webbplats. De har rätt att redigera eller radera sådan information såvida vi inte är skyldiga enligt lag att behålla den. Vi kommer att behandla förfrågningar inom rimlig tid, vanligtvis 14 dagar för en enkel begäran eller 30 dagar om det är mer komplicerat. Mer tid kan behövas, beroende på vilken typ av begäran. Lämplig identifiering av den berörda personen kommer att bekräftas innan åtkomst ges.

Under vissa omständigheter har vi enligt Privacy Act tillåtelse att neka sådana förfrågningar om åtkomst eller att begränsa åtkomsten vi tillhandahåller. Om vi ​​vägrar eller begränsar din tillgång till din personliga information kommer vi att informera dig om anledningen till det.

9. Kontakta oss

Om du vill kommentera eller fråga vår sekretesspolicy, kontakta oss via "kontaktformuläret" på webbplatsens kontaktsida eller på informationen nedan:

SealSkinz Limited
36 Oldmedow Road Hardwick Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk
PE30 4PP

help@sealskinz.com

10. Ändringar av vår integritetspolicy

Vi kan komma att ändra denna sekretesspolicy från tid till annan. Alla ändringar av vår integritetspolicy kräver inte samtycke från våra användare, till exempel där kontorssäkerhetsrutiner ändras. Vi kommer att meddela våra användare om alla ändringar i vår informationshanteringsförklaring som kräver ditt samtycke innan implementering. Denna sekretesspolicy uppdaterades senast den 25/05/2018.

.

Jämför produkter

{"one"=>"Välj 2 eller 3 objekt att jämföra", "other"=>"{{ count }} av 3 objekt valda"}

Välj första objektet att jämföra

Välj det andra objektet att jämföra

Välj det tredje objektet att jämföra

Jämföra