Doorgaan naar inhoud
A SEALSKINZ ADVENTURE
A SEALSKINZ ADVENTURE

Privacybeleid

Privacybeleid

1. Over SEALSKINZ en deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring beschrijft hoe we persoonlijke informatie verzamelen, hoe we die informatie bewaren, gebruiken, vrijgeven en beveiligen en hoe we informatie vernietigen die niet langer nodig is. Het geeft ook wat details over uw privacyrecht, samen met onze algemene rechten en plichten en onze verklaring met betrekking tot de persoonlijke informatie die we bewaren. De website biedt informatie over en details van SEALSKINZ-producten en -diensten, waarvan sommige online te koop zijn.

Gebruikers zijn verplicht om hun persoonlijke gegevens te registreren voordat ze goederen van de Website kopen. Aanvaarding van de Algemene voorwaarden van SEALSKINZ is een eerste vereiste voor het gebruik van de e-commerce-component van de website.

2. Persoonlijke informatie in het bezit van SEALSKINZ

Persoonlijke informatie wordt in de Privacywet gedefinieerd als informatie of een mening (inclusief informatie of mening die deel uitmaakt van een database), al dan niet waar, en al dan niet vastgelegd in een materiële vorm, die een persoon identificeert. We verzamelen alleen persoonlijke informatie die nodig is om ons te helpen bij het leveren van onze diensten. In de meeste situaties wordt de informatie die we over u verzamelen rechtstreeks door u aan ons verstrekt met het doel SEALSKINZ-producten van de website te kopen.

Over het algemeen houden we een of meer van de volgende soorten persoonlijke informatie over gebruikers van de website bij:

(a) informatie die hen identificeert, zoals hun naam, geboortedatum, adres, telefoonnummer, e-mailadres, naam van de kaarthouder voor creditcards of debetkaarten en alle andere informatie die door hen wordt verstrekt, evenals alle door hen verstrekte informatie over derden, zoals een naam en afleveradres;
(b) rekeningtransactie-informatie inclusief credit-, debet- en rekeninggegevens voor aankopen die via de Website zijn gedaan;
(c) historisch commentaar met betrekking tot alle gesprekken tussen onze gebruikers en SEALSKINZ. Alle verzamelde informatie is vereist en wordt alleen gebruikt voor onze zakelijke doeleinden.

3. Verzameling van persoonlijke informatie

SEALSKINZ kan op een aantal manieren persoonlijke informatie over u verzamelen, waaronder, maar niet beperkt tot:

(a) rechtstreeks van u, wanneer u online informatie verstrekt of informatie verstrekt per telefoon of in documenten.
(b) enige andere vorm van informatie die door u of een andere persoon aan ons is verstrekt, zoals derden die uw naam en adres, als aanspreekpunt en/of afleveradres.
(c) via agenten of dienstverleners, via andere websites of via lijsten uit andere bronnen zowel van andere bedrijven als van andere openbare documenten en via strategische partners .

4. Gebruik van persoonlijke informatie

Tenzij u bezwaar maakt, kan deze informatie worden gebruikt om:

(a) contact met u opnemen;
(b) uw inkooporders afleveren bij u of het opgegeven afleveradres;
(c) administratieve functies vervullen die verband houden met uw inkooporder, bijvoorbeeld facturering;
( d) secundaire doeleinden uitvoeren die verband houden met het primaire doel van het uitvoeren van onze zakelijke functies, zoals het aan u leveren van door u gekochte producten;
(e) effectief uw rekeningen beheren en ons bedrijf voortzetten;
(f) vragen en/of klachten van u beoordelen, verwerken en onderzoeken;
(g) uw gegevens bijwerken;
(h) nieuws, informatie over onze activiteiten en algemeen promotiemateriaal verzenden waarvan wij denken dat het nuttig voor u kan zijn;
(i) controleren wie toegang heeft tot de website of diensten gebruikt die op de website worden aangeboden;
(j) het type mensen dat toegang heeft tot de website profileren.

Als u niet wilt dat uw persoonlijke gegevens op deze manier of voor een ander specifiek doel worden gebruikt, kunt u ons dienovereenkomstig een e-mail sturen.

5.Afmelden

We nemen redelijke stappen om alle persoonlijke informatie die we verzamelen of bewaren over onze gebruikers te beschermen tegen misbruik en verlies, en tegen ongeoorloofde toegang, wijziging en openbaarmaking naar ons beste vermogen

We hebben fysieke, elektronische en procedurele waarborgen om uw informatie die door ons wordt bewaard te beschermen, en dit omvat onder andere het voorkomen dat gebruikers toegang krijgen tot informatie die ze niet nodig hebben, door gebruik te maken van industriestandaardtechnieken zoals firewalls, virussen scantools en encryptie; door gebruik te maken van beveiligde netwerken bij het verzenden van elektronische gegevens; door een ‘clean desk statement’ te oefenen; en door veilige opslag voor fysieke records te bieden. Bovendien kan SEALSKINZ ervoor kiezen geen creditcard- of bankrekeninggegevens op te slaan zodra de transactie is verwerkt. We kunnen de veiligheid van de verzending echter niet garanderen.

We gebruiken "cookies" waarmee we verkeerspatronen kunnen volgen en u efficiënter van dienst kunnen zijn als u de site opnieuw bezoekt. Een cookie identificeert u niet persoonlijk, maar identificeert uw computer wel.

U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer u een cookie ontvangt en dit geeft u de mogelijkheid om deze in elk geval te accepteren of te weigeren. We zullen uw persoonlijke informatie niet verkopen of anderszins verstrekken aan een derde partij, of enig ander gebruik maken van uw persoonlijke informatie, voor enig doel dat geen verband houdt met uw gebruik van deze website.

Om twijfel weg te nemen, persoonlijke informatie zal voor geen enkel doel worden gebruikt dat een redelijk persoon in uw positie niet zou verwachten. SEALSKINZ gebruikt veilige methoden om persoonlijke informatie te vernietigen of de-identificeren zodra de wet dit toestaat, op voorwaarde dat de informatie voor geen enkel doel meer nodig is.

6. Rechten om persoonlijke informatie openbaar te maken

Het is mogelijk dat we van tijd tot tijd persoonlijke informatie moeten vrijgeven aan verschillende organisaties en/of partijen (zoals bezorgdienstverleners, leveranciers van informatietechnologiediensten, marketingdienstverleners, marktonderzoekers, zakenpartners en gelieerde bedrijven van SEALSKINZ om te helpen ons om onze goederen en diensten aan u te leveren en op de markt te brengen.

In sommige gevallen is het mogelijk dat we persoonlijke informatie moeten vrijgeven aan organisaties en/of partijen in het buitenland, waar bijvoorbeeld deze openbaarmaking of overdracht van persoonlijke informatie nodig is om onze diensten te kunnen verlenen (zoals douaneafdelingen en postdiensten). Dergelijke openbaarmaking is alleen voor doeleinden die verband houden met het primaire doel waarvoor uw persoonlijke gegevens zijn verzameld, en niet voor enig doel dat u redelijkerwijs niet zou verwachten.

Voor alle andere doeleinden is uw toestemming over het algemeen vereist voorafgaand aan de openbaarmaking van persoonlijke informatie, maar we kunnen die informatie nog steeds gebruiken of openbaar maken als:

(a) wij u vervolgens op de hoogte stellen van het beoogde gebruik of de openbaarmaking en u maakt geen bezwaar tegen dat gebruik of die openbaarmaking;
(b) wij zijn van mening dat het gebruik of de openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om een ​​wetshandhavingsinstantie of een instantie die verantwoordelijk is voor de overheid of openbare veiligheid bij de uitoefening van hun functies;
(c) we zijn wettelijk verplicht om de informatie vrij te geven.

We bewaren de inhoud van elke e-mail die u ons stuurt als we van mening zijn dat we daartoe wettelijk verplicht zijn.

De inhoud van uw e-mailberichten kan door ons worden gecontroleerd voor het oplossen van problemen of onderhoudsdoeleinden of als enige vorm van e-mailmisbruik wordt vermoed. Persoonlijke informatie die we verzamelen, kan worden samengevoegd voor analyse, maar in dergelijke omstandigheden zorgen we ervoor dat personen anoniem blijven. Als u ons verzoekt om persoonlijke informatie niet op een bepaalde manier of helemaal niet te gebruiken, zullen we alle redelijke maatregelen nemen om aan uw verzoek te voldoen.

7. Correctie van informatie

We nemen redelijke stappen om ervoor te zorgen dat alle persoonlijke informatie die we bewaren juist, volledig en up-to-date is.Gebruikers en andere personen dienen hun contactgegevens in hun online account bij te werken en te onderhouden door in te loggen op de Website met hun persoonlijke login en wachtwoord en toegang te krijgen tot hun accountinformatie

8. Toegang tot informatie

Individuen hebben het recht om toegang te vragen tot alle persoonlijke informatie die op hen betrekking heeft en die eerder aan ons is verstrekt via deze website. Ze hebben het recht om dergelijke informatie te bewerken of te verwijderen, tenzij we wettelijk verplicht zijn om deze te bewaren. We zullen verzoeken binnen een redelijke termijn verwerken, meestal 14 dagen voor een eenvoudig verzoek of 30 dagen als het ingewikkelder is. Afhankelijk van de aard van het verzoek kan meer tijd nodig zijn. De juiste identificatie van de betrokken persoon zal worden bevestigd voordat toegang wordt verleend.

In bepaalde omstandigheden is het ons toegestaan ​​door de Privacy Act om dergelijke verzoeken om toegang te weigeren, of om de toegang die we bieden te beperken. Als we uw toegang tot uw persoonlijke gegevens weigeren of beperken, zullen we u informeren over de reden waarom.

9. Contact met ons opnemen

Als u opmerkingen wilt maken over of vragen wilt stellen aan onze Privacyverklaring, neem dan contact met ons op via het 'contactformulier' op de contactpagina van de Website of via de onderstaande gegevens:

SealSkinz Limited
36 Oldmedow Road Hardwick Industrial Estate
King's Lynn
Norfolk
PE30 4PP

ukcustomerservices@sealskinz.com

10. Wijzigingen in onze privacyverklaring

We kunnen deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Niet voor alle wijzigingen in onze privacyverklaring is de toestemming van onze gebruikers vereist, bijvoorbeeld wanneer de beveiligingsprocedures op kantoor worden gewijzigd. We zullen onze gebruikers op de hoogte stellen van elke wijziging in onze verklaring voor informatieverwerking waarvoor uw toestemming vereist is voordat we deze implementeren. Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 25/05/2018

.

Vergelijk Producten

{"one"=>"Selecteer 2 of 3 items om te vergelijken", "other"=>"{{ count }} van 3 items geselecteerd"}

Selecteer het eerste item om te vergelijken

Selecteer tweede item om te vergelijken

Selecteer derde item om te vergelijken

Vergelijken